FVU- projekt får uppmärksamhet hos Energimyndigheten

FVU:s vattenreningsprojekt som nu är inne i en kommersialiseringsfas i form av VÄRMEKs avtal har blivit uppmärksammat hos Energimyndigheten. 

 

Läs artikeln på Energimyndighetes hemsida.