FVUab tar initiativ till ett projekt om IT-säkerhet

IT-säkerheten i branschen är nu kraftigt ifrågasatt av både näringsliv och myndigheter och IT-säkerheten behöver kartläggas. FVUab försöker nu ta tag i detta med syfte att skapa en överblick och en kartläggning av den IT-beroende teknik som finns hos lokala el-,fjärrvärme- och vattenverksamheter. Läs mer om FVUab:s initiativ genom att klicka här.