FVUab välkomnar 2017!

 

Det nya året är här och FVUab:s verksamhet är nu i full gång igen. Vi går en spännande vår tillmötes, de sex aktiva projekt vi arbetar med i nuläget fortskrider, intressanta utbildningar kommer hållas och vi kommer fortsätta att driva nya projekt som bidrar till att försörjningssektorn får en bättre och mer hållbar verksamhet. Som ett led i detta har vi påbörjat en ansökan till H2020 gällande energisamverkan inom industriområden, mer om detta kommer att publiceras i ett senare skede. Styrgruppen har också fått två nya medlemmar, och styrelsen en ny sammansättning som kommer börja sitt arbete under våren. 

 

Personalen på FVUab önskar er alla en god fortsättning på det nya året!