Medel för relining godkänt!

FVUab har i ett projekt tillsammans med NCC arbetat för att introducera ett nytt material för relining av VA-rör på den svenska marknaden. Produkten heter PU-liner och är väl använt i övriga delar av Europa, och man ämnar nu introducera detta även i Sverige. Ämnen som kommer i kontakt med livsmedel är vanligtvis väldigt hårt utsatta för kontroller för att kunna klassas som säkra, men i Sverige har det funnits vissa oklarheter kring vilken väg som är den rätta för att få ett godkännande. NCC satsar stort på sina ”no dig”-lösningar och detta är ett steg för att utveckla deras produktsortiment i Sverige. PU-liner har använts av NCC i Norge och hittills har de genomfört ca 29000 meter i dimensioner från 150 till 500 mm. NCC i Norge har dessutom löpande kontrakt med Oslo kommun och andra stora ledningsägare.

En teknisk genomgång har genomförts utifrån befintlig information gällande till exempel materialstruktur, förläggningsmetod, miljö- & hållbarhetspåverkan och referenser. Rapporten som projektet resulterade i ligger till grund för att ge en sammanfattning av metoden och materialet som kan användas av VA-bolag och kommuner som vill få en snabb översikt av produkten. Uppdraget bestod även i att få materialet godkänt för den svenska marknaden genom certifieringsbolaget KIWA Sverige.

 

- Det är kul att vi på så många olika sätt kan hjälpa olika företag med sätt att snabbare nå kommersialisering. I detta fall har vi ju bistått NCC med hjälp för att få ett nytt reliningmaterial för VA-rör typgodkänt för den svenska marknaden. I andra fall gör vi det genom testprojekt, alla fall är unika och detta är ännu ett exempel på det, säger Mikael Yabandeh, projektledare på FVUab.

 

Projektet har lett till att NCC fått ett typgodkännandebevis som gör att de kan påbörja sin försäljning av PU-liner med underlag som visar att materialet är godkänt för användning i Sverige. 

 

Läs hela den tekniska rapporten här.