Supermodern tankrengöring testad

Att rengöra cisterner som varit fyllda med oljor är ett smutsigt och ibland till och med hälsofarligt arbete.Tank Qleaning Technologies har utvecklat en "no entry"-metod, där miljö, hälsa och säkerhet är de största vinsterna. Metoden går ut på att lösa upp restprodukter i cisternen och sedan rengöra den med ånga och en tvättrobot. Detta görs via en lucka i cisternen så att ingen person behöver vara inne i cisternen. 

 

FVUab har testat metoden som avlägsnar farliga ämnen och förbättrar arbetsförhållandet mot ett hållbarare arbetssätt, samtidigt som man potentiellt förbättrar ekonomin för energibolagen. Resultatet av testet var mycket gott, cisternen blev ren utan tillsats av kemikalier och man kunde återvinna 90% utav den sanerade oljan utan att någon individ befann sig i cisternen. För mer info vänligen ta del av testrapporten som finns att hämta nedan.

 

Läs FVUab's testrapport här (öppnas i nytt fönster).