E-faktura

 

FVUab ställer som krav på leverantörer att de ska skicka e-faktura för att minska miljöbelastningen, öka effektiviteten och kvaliteten.

 

Fördelar för er att skicka e-faktura

·         Ni får betalt snabbare eftersom ledtiden för postgång kan försummas

·         Ni eliminerar manuell hantering och kostnader för pappersfakturor

·         Ökad kvalitet eftersom befintlig information återanvänds hos FVUab

 

Så kommer ni igång

Har ni redan en operatör som hanterar e-fakturor till era kunder ska ni kontakta dem och meddela dem FVUab:s elektroniska adresser som listas nedan.

·         Organisationsnummer: 556302-7530

·         GLN: 7365563027530

·         Operatör: Readsoft Expert Systems

 

Har ni ingen operatör kan ni gratis skapa e-fakturor till FVUab på www.fakturaportalen.se/sv/free.

 

När ni börjar skicka e-faktura

Meddela via e-post till faktura@fvuab.se strax innan ni skickar era första elektroniska fakturor. Bifoga även några av de fakturorna som läsbar pdf. Under en inledande fas kan ni dagligen få en reskontrarapport via e-post så att ni kan säkerställa att era fakturor mottagits av oss. Ifall vi upptäcker systematiska fel i era e-fakturor vill vi att ni rättar upp dem inom 8 arbetsdagar.

Teknik
Undvik överföring av fakturafiler på fasta tidpunkter till oss. Det är bättre att ni överför dem löpande under dagen.

 

Bra att veta

  • Tänk på att en pdf-faktura inte är en elektronisk faktura. 
  • FVUab åtar sig inga kostnader för ert införande av e-faktura. 

 

Vad ska en e-faktura till FVUab innehålla?

Syftet med att använda e-fakturor är att spara tid och öka informationskvaliteten. Därför är det viktigt att era e-fakturor alltid innehåller:

·         Beställarens namn

·         Beställarens referens och/eller ordernummer