Energiförsörjning till närodlade grönsaker

 

För att bidra till stadens kretslopp och minska transporter utreds projekt angående närodlade grönskaer i stadsnära miljö. Projektet är i tidigt skede och flera olika lokaliseringar utreds. FVUab arbetar tillsammans med både leverantör och energibolagen för att säkra kretsloppet och bidra till ett hållbart samhälle.