Fjärde generationens fjärrvärme: lågtempererade rör

 

 

Fjärde generationens fjärrvärme är högaktuellt då energibolagens arbete allt mer inriktas på att spara pengar och få ökad lönsamhet. Lågtemperatursystem betyder att man med lägre temperatur i nätet ändå kan uppnå den komfort och tillgänglighet som vi i dagens samhälle är vana vid. 

 

FVU har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna för billiga och bra fjärrvärmerör för branschen till detta ändamål.