Förbättra vattenkvaliteten på fjärrvärmenätens primärsida

Det blev den första konkreta testningen av ny/innovativ teknik för FVU. Där Kalmar Energi blev den första testplattformen.År 2013 uppmärksammades att det fanns ett behov hos fjärrvärmebranchen att se över vattenkvaliteten i fjärrvärmenäten. Kostnaderna för underhåll pga. bristande vattenkvalitet är relativt stora och det finns en tendens som pekar på ökade kostnader för underhåll i fjärrvärmenätet. När FVU startade sin verksamhet ville ett antal medlemmar i VÄRMEK göra något åt problemet. Efter en kartläggning av marknaden fann FVU en sorts vattenreningsteknik som kommer från industrin. FVU ansåg att den passade de krav fjärrvärmenäten har på effektiv rening av vatten. 

 

Testresultaten visar att produkten har god kvalitetshöjande effekt på fjärrvärmenätets drift.

Värmek har i sin tur gjort samma bedömning av produkten och har därmed gjort en ramavtalsupphandling av produkten.

 

 

För mer information på plats, kontakta Thomas Andersson på Kalmar Energi.

Telefon: 0480-45 10 55  / 070 326 59 50

tomas.andersson@kalmarenergi.se 

 

Här hittar du analysrapporten från projektet.