FVUab:s styrgrupp

 

 

Medlemmar

Kontaktuppgifter

Mikael Lundin fornamn.efternamn@umeaenergi.se

Thomas Nordin

fornamn.efternamn@gavleenergi.se

Johan Wetterberg fornamn.efternamn@sevab.com
Lina Enskog Broman  fornamn.efternamn.efternamn@energiforetagen.se
Lena Lindell fornamn.efternamn@lidkoping.se
Anders Moritz fornamn.efternamn@tekniskaverken.se
Lars Nilsson fornamn.efternamn@oresundskraft.se

Christer Wigerblad

fornamn.efternamn@sormlandvatten.se
Sammankallande  
Linda Olsson fornamn.efternamn@fvuab.se