Genomförda utbildningar

 

Utbildningar

Kurskod Datum
Arbetsmiljöverkets föreskrifter för trycksatta anordningar AFS 2017:3 171001 2017-11-02
Arbetsmiljöverkets föreskrifter för trycksatta anordningar 170601 2017-06-01
Workshop: Värmelagring för fjärrvärmesystem -- 2017-05-18
KursinbjudanRelining: renovering av fjärrvärmerör med minimal schaktning 160202 2016-05-26
Minskad korrosion i vätskeburna system 160101 2016-04-06
Workshop - Innovation i en mogen industri 2 160101 2016-02-12