Hållbarhetspolicy

 

FVUab:s mål är att förbättra branschen med att bl.a. driva innovationsutveckling.

Som en samordnande kraft ska FVUab fungera som accelerator för kommersialisering av nya, innovativa och konkurrenskraftiga lösningar till energibranschen.

FVUab:s långsiktiga strategi är att bidra till regeringens uppställda energi- och klimatmål, samt en hållbar och innovativ samhällsutveckling.

 

Begreppet hållbarhet omfattar för FVUab miljömässig, etisk och social hållbarhet men också ekonomisk och teknisk hållbarhet.

 

Klicka här för att läsa hela vår hållbarhetspolicy