Legionellaproblematik vid direktberedning i fastigheter 

 

SP har startat upp ett legionellaprojektet där man ska testa begränsad varmvattenvolym och 

direktberedning som robust metod att undvika legionellaproblematik och utreda koncept för implementering i byggnader.

 

FVUab kommer bistå med erfarenhet och kunskap kring beredningen och värmehanteringen i projektet samt bistå vid spridning och informationsutbyten.