Membrandestillering kondensatvatten

 

FVUab utreder och stöttar möjligt pilotprojekt med utrustning från forskning.