Miljövänligt sätt att rena matarvatten

 

Scale-Ban är en produkt från Indien som hanterar matarvatten vid fjärrvärme- och elproduktion utan kemikalietillsatser. Genom att temporärt höja pH-värdet i processvattnet påverkas lösligheten av salter och förhindrar därmed utfällning på värmeöverförande ytor. Den kemiska samansättningen förändras inte och vattnet återgår till sin tidigare form efter en tid. 

 

FVUab anordnade en workshop tillsammans med företaget och representanter från fjärrvärme/kraftvärmebranschen i Sverige för att utvärdera och hitta möjlig testpilot. På grund av olika begränsningsvärden på processvattnet räcker inte tekniken till för svensk fjärrvärmeproduktion och kan därför inte ersätta befintlig utrustning. Därför tas inget vidare steg i detta projekt.