Naturama rengöringsmedel

FVUab har identifierat en ny aktör på marknaden inom rengöringsmedel för industrin. Rengöringsmedlet är 100% biologiskt nedbrytbart och är därför väldigt vänligt mot miljön. 

Naturama innehåller inga farliga lösningsmedel eller tvätt-/diskmedel. Inte heller salter, oljor eller tensider. Inget i Naturama kommer från djurriket och inga tester på djur har förekommit vid utvecklingen av produkterna. Naturama är ofarligt för barn – och självklart för miljön.

 

FVUab har slutfört undersökningen och levererat detta till kunden.