Ngenic Tune

 

Ngenic Tune är en konsumentorienterad produkt som erbjuder moln-baserade algoritmer för smart styrning av last i småhus utan att påverka komfort, produktivitet eller effektivitet. Den integrerar information från många informationskällor och löser optimeringsproblemet för maximal kund- och samhällsnytta.

 

Värmek har gjort samma bedömning som FVUab och därmed gjort en ramavtalsupphandling på produkten.