Om FVUab

 

FVUab är ett innovationsbolag vars syfte är att ur ett globalt perspektiv hitta nyutvecklad och kommande teknik som kan bidra till att försörjningssektorn får bättre och mer långsiktigt hållbar verksamhet. Kvalitetssäkring sker bland annat genom testning tillsammans med försörjningssektorn. FVUab tillhandahåller även utbildning och informationsträffar inom den nya tekniken.

 

FVUab:s långsiktiga strategi är att bidra till en hållbar och innovativ samhällsutveckling. Hållbara innovationer måste vara hållbara i alla led, såväl ur miljö- och CSR-perspektiv som tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Försörjningssektorn behöver hållbar, innovativ teknik för att möta de utmaningar som finns, särskilt i gamla system och med ökade krav på en mer effektiv verksamhet.  

 

Vänligen ta del av vår broschyr. 

 

Via moderbolaget Sinfra finns möjlighet att kommersialisera de innovativa lösningarna genom Sinfras ramavtal.

 

FVUab:s verksamhet består av tre huvudaktiviteter:

 

 

 

 

  • Söker innovationer: FVUab söker efter innovationer globalt och samverkar vid nyutveckling av produkter, system och tjänster.

 

  • Tester: FVUab låter innovativa produkter bli testade i fullskaliga system hos energibolag. Vi initierar och projektleder tester i samråd med energibolag och leverantörer. 
     
  • Utbildning: FVUab arrangerar utbildningar och seminarier där nya produkter och lösningar presenteras till olika intressenter. Ambitionen är att så många som möjligt får dela kunskapen av nya produkter och system på marknaden.