Om våra projekt

 

FVUab söker efter innovationer globalt och samverkar vid nyutveckling av produkter, system och tjänster.

 

Sökandet efter ny teknik görs i nära samarbete med energi- och VA-bolag, leverantörer, innovatörer, utbildningsanstalter och andra intressenter. Projekten visar, i fullskalig drift, hur vi kan effektivisera dagens system och dra nytta av ny och innovativ teknik.

 

Avsikten med projekten är att hitta de områden där största möjliga nytta kan åstadkommas i form av hållbarhet, effektivitet, kostnad och säkerhet. Även realiserbarhet, effektiviseringspotential och möjlighet till innovation värderas efter projektets slut.