Projektmodell

 

FVUab fångar upp projektidéer från leverantörer och branschens behov, men även från innovatörer, forskare och utbildningsanstalter. En noggrann analys och prioritering av projektets hållbarhet, realiserbarhet och effektiviseringspotential görs före varje projektstart. Detta arbete sker inom FVUab och dess styrgrupp.

 

Syftet med testverksamheten är att visa i fullskalig drift att valda produkter och system fungerar enligt styrgruppens analys. Detta ger upphov till ett opartiskt testresultat och därmed en kvalitetsstämpel över de verkliga effekterna som produkterna och systemen har.

 

FVUab:s projektmodell kan ses i bilden nedan, klicka på bilden för att få upp en större version.