Relining av fjärrvärmerör

Upprustningsbehovet av Sveriges distributionsnät inom fjärrvärmen är mycket stort. FVUab har räknat på det akuta renoveringsbehovet av fjärrvärmerör i Sverige, och det uppgår till cirka 240 mil rör under en femårsperiod. Att byta ut dessa rör blir och är mycket kostsamt för energibolagen, och med tanke på mängden rör som behöver upprustas så blir det väldigt stora summor som behöver investeras. Detta gäller främst i städerna då trafik störst och andra samfälligheter ligger tillsammans med fjärrvärmerören i marken. 

 

 

FVUab ser nu över möjlgheterna att införa en metod för relining av fjärrvärmerör tillsammans med Oliner System som har hittat en metod för att klara temperatur på 120 grader och tryck på 12 bar. Det finns även metoder för att klara högre tryck än så, men i detta projekt ska materialet för 12 bar testas och utvärderas. Oliner System har i två omgångar relineat rör i Fortums nät, det första försöket gjordes för cirka tre år sedan och ska nu köras för den tredje vintersäsongen i rad. Det andra försöket gjordes för ett år sedan och ska nu köras i sin andra vintersäsong. 

 

I november 2016 relinades en sträcka av den tredje och nyaste generationen av material, denna gång hos Gävle energi. Denna provbit kommer att tas ut för analys i början av 2018.