Rengöring av cisterner

 
Att rengöra cisterner som varit fyllda med oljor är ett smutsigt och ibland till och med hälsofarligt arbete. FVUab har därför testat Tank Qleaning Technologies  ”no entry”-metod som avlägsnar farliga ämnen och förbättrar arbetsförhållandet mot ett hållbarare arbetssätt, samtidigt som man potentiellt förbättrar ekonomin för energibolagen. Resultatet av testet var mycket gott, cisternen blev ren utan tillsats av kemikalier och man kunde återvinna 90% utav den sanerade oljan utan att någon individ befann sig i cisternen. FVUab har lämnat över testrapporten för utvärdering hos Sinfra.