Samarbetspartners

 

FVUab har ett nära samarbete med bland annat följande aktörer:

  • Universitet
  • Energi- och VA-bolag
  • Leverantörer och deras utvecklingsavdelningar
  • Internationella nätverk
  • Branschorganisationerna
  • Myndigheter
  • Sinfra