Svetsfria fogar för fjärrvärmerör

Att foga samman fjärrvärmerör på primärsidan idag sker via svetsning med väldigt få, eller inga alternativa metoder. Svetsning är en beprövad metod som har fungerat länge men ökade krav på säkra arbetsplatser har fått branschen att försöka hitta alternativ till svetsningen. 

 

FVU har kontaktat ett flertal leverantörer och har till sist hittat en svetsfri lösning som man tror kan tillämpas på fjärrvärmerör. Lösningen, som har används inom andra industrier länge och även inom den marina miljön, går ut på att man pressar fast en hylsa mellan rörändarna med hjälp av ett pressverktyg. Till skillnad från den gamla tekniken av presskopplingar så finns det inga o-ringar av gummi i denna lösning. Man slipper även skadliga ångor från svetsningen och man kan även foga samman rör i trånga utrymmen där en svets annars inte kommer åt.

 

Se bilder från testet.

 

Se en video från det första testet hos Gävle Energi 20150901. Här kan du även läsa testrapporten i sin helhet.