Utbildningar

 

FVUab erbjuder utbildningar som syftar till att informera och utbilda branschen om nyheter och innovationer som är till nytta för energi- och VA-bolag.

 

Utbildningarna kan dels innehålla testresultat från de tester FVUab har genomfört eller nyttig information kring säkerhetsföreskrifter, nya material eller ny teknik. 

 

Dessa utbildningar riktar sig till hela branschen, välkomna!