Utvärdering av ny fjärrvärmecentral 

 

En ny mycket kompakt fjärrvärmecentral har utvecklats hos Södertörns Fjärrvärme i samarbete med KE-THERM. Denna är tänkt att spara plats hos kunden och ska kunna byggas in i smala skåp, för att kunna smälta in med resten av badrumsinredningen och skall även kunna styras med en app.

 

FVUab har närvarat vid ett tillfälle för att ta del av installatörernas handhavande samt kommentarer från dessa samt vid ett tillfälle då simulerat underhåll och byte av komponenter har genomförts. Resultatet är att samtliga delar av installationen kan genomföras utan några större problem samt att underhåll kan genomföras av samtliga komponenter förutom energimätaren utan några problem. 

 

Läs hela testrapporten här.