Våra kärnvärden

 

Nyskapande, Komptenta och Drivande är FVUab:s grundmurade kärnvärden som hela vårt varumärke är uppbyggt på. Våra kärnvärden beskriver vad vi står för, vår arbetsmetodik, hur vi vill bli uppfattade och vad vi vill åstadkomma.

 

Vision

Vi skapar framtidens förutsättningar för ett innovativt och hållbart samhälle.

 

Nyskapande

Vi driver teknikutvecklingen framåt och skapar nya möjligheter som ska kommersialiseras till energibranschen. Vi förstår framtidens innovationsbehov. Vi tänker utanför boxen och utmanar oss själva i vårt arbetssätt. Vi vågar förändra energisektorn genom att uppmärksamma ny teknik, nya idéer, systemlösningar och effektiva affärer på marknaden.

 

Kompetenta

Vi uppmuntrar innovationer och nyföretagande. Vår verksamhet ska således präglas av kompetens bland de anställda men även i vårt arbetssätt gentemot energiföretagen, leverantörer och diverse intressenter på marknaden vilket skapar en bra grund för långsiktiga relationer. Gedigen branschkunskap, möjlighet till utveckling och kvalificerade medarbetare med god yrkesskicklighet hjälper oss att ständigt förbättra vår kompetens.

 

Drivande

Vi skapar och driver ständigt på för att bidra till att utveckla energisektorn till en innovationsrik mötesplats. Detta bygger på en företagskultur där medarbetare är medvetna om att nyfikenhet, kreativitet och skapande är grundbultar i vårt arbetssätt.