Varmkondensering i fjärrvärmekammare och pumpstationer inom VA

 

Airwatergreen är ett svenskt innovationsbolag inom energiåtervinning och luftbehandling. 

De har utvecklat en teknologi som effektivt avlägsnar fukt från luften oavsett temperatur. De återvinner förångningsenergin i ånga genom att kondensera ångan till vatten. 

Produkten kan användas till exempel i fjärrvärmekammare för att motverka korrosion på ledningar och ventiler samt i pumpstationer i VA-nätet för att dessutom rena luften från lukt.

 

Läs hela rapporten här.

 

Värmek har gjort samma bedömning som FVUab och därmed gjort en ramavtalsupphandling av produkten.