Verksamhetsidé och mål

 

FVUab ska engagera sig i teknisk systemutveckling inom energi- och VA-sektorn där leverantörer och deras kunder bjuds in att delta. I verksamhetsidén ingår också att utbilda branschen och andra intressenter i den teknik och tjänster som nu och framåt är lösningarna på de utmaningar branschen har i sina verksamheter.

 

FVUab:s övergripande målsättning är att identifiera effektiv teknik, ur såväl ekonomiskt, hållbarhets- och funktionellt perspektiv. Vi ska öka teknikutbytet mellan branscher inom försörjningssektorn samt förbättra tekniska gränssnitt genom större enhetlighet mellan komponenter och system.